1 năm trước

Xem rồi bạn sẽ hiểu vì sao dân mạng rách miệng

Thời trang Thu – Đông, chỉ tại ông trời, người que, thành quả 5 năm… là những hình ảnh hài hước nhất trong ngày khiến dân mạng lộn mề.

Thời trang Thu – Đông, chỉ tại ông trời, người que, thành quả 5 năm… là những hình ảnh hài hước nhất trong ngày khiến dân mạng lộn mề.

Xem rồi bạn sẽ hiểu vì sao dân mạng rách miệng
Thành quả 5 năm.
Xem rồi bạn sẽ hiểu vì sao dân mạng rách miệng
Cháu cũng muốn!
Xem rồi bạn sẽ hiểu vì sao dân mạng rách miệng
Chỉ tại ông trời!
Xem rồi bạn sẽ hiểu vì sao dân mạng rách miệng
Người hay que?
Xem rồi bạn sẽ hiểu vì sao dân mạng rách miệng
Một phong cách rất ‘kaka’.
Xem rồi bạn sẽ hiểu vì sao dân mạng rách miệng
Thời trang Thu – Đông.
Xem rồi bạn sẽ hiểu vì sao dân mạng rách miệng
Bí quá dùng tạm!