1 năm trước

Nỗi khổ của dân FA, ai thấu hiểu cho

Những nỗi ‘thống khổ’ của dân FA thuộc dạng lâu năm như thế này thì ai có thể thấu hiểu được?

Những nỗi ‘thống khổ’ của dân FA thuộc dạng lâu năm như thế này thì ai có thể thấu hiểu được?

Nỗi khổ của dân FA, ai thấu hiểu cho
 FA lâu quá cũng khổ, một mình đóng luôn hai vai.
Nỗi khổ của dân FA, ai thấu hiểu cho
 Thế này thì cần gì người thật nữa đây.
Nỗi khổ của dân FA, ai thấu hiểu cho
 FA thì đi đâu cũng ‘nhọ’ như này sao?
Nỗi khổ của dân FA, ai thấu hiểu cho
 Chúng nó rủ mình đi chơi rồi bỏ rơi thế này đây.
Nỗi khổ của dân FA, ai thấu hiểu cho
 Khi FA lâu năm hẹn hò cùng ‘gấu’ các thím ạ.
Nỗi khổ của dân FA, ai thấu hiểu cho
 Cứ làm như trên đời này không còn ai nữa ấy.
Nỗi khổ của dân FA, ai thấu hiểu cho
Một mình tôi vẫn vui như thường nhé.
Nỗi khổ của dân FA, ai thấu hiểu cho
 Dường như mình đang ở nơi không dành cho mình rồi.
Nỗi khổ của dân FA, ai thấu hiểu cho
 Bao giờ mình mới được ‘nếm’ hương vị ấy?
Nỗi khổ của dân FA, ai thấu hiểu cho
 Tình yêu to lớn của anh là đây rồi nhé.
Nỗi khổ của dân FA, ai thấu hiểu cho
 Không uống thì để đấy tôi uống hộ cho, làm trò hoài.
Nỗi khổ của dân FA, ai thấu hiểu cho
 Ai bảo em FA nào, cũng hẹn hò với ‘gấu’ nhé.
Nỗi khổ của dân FA, ai thấu hiểu cho
 FA đã đủ khổ rồi, còn phải làm ‘điểm tựa’ cho chúng nó.
Nỗi khổ của dân FA, ai thấu hiểu cho
 Anh đâu có FA, anh có chú mày ở bên cạnh đây mà.
Nỗi khổ của dân FA, ai thấu hiểu cho
 Cố gắng gượng cười chứ biết làm sao bây giờ.