1 năm trước

Muôn kiểu pha trò của các cư dân hệ mặt trời

Muôn kiếp FA, khi game thủ xung trận, bưởi khủng… là những hình ảnh hài hước chỉ có ở châu Á.

Muôn kiếp FA, khi game thủ xung trận, bưởi khủng… là những hình ảnh hài hước chỉ có ở châu Á.

Muôn kiểu pha trò của các cư dân hệ mặt trời
 Mũ làm từ chất liệu thiên nhiên.
Muôn kiểu pha trò của các cư dân hệ mặt trời
 Cảm giác chân thật.
Muôn kiểu pha trò của các cư dân hệ mặt trời
 Bưởi khủng.
Muôn kiểu pha trò của các cư dân hệ mặt trời
 Xe này thì đi kiểu gì?
Muôn kiểu pha trò của các cư dân hệ mặt trời
 Xung trận.
Muôn kiểu pha trò của các cư dân hệ mặt trời
 Lại là lũ bạn.
Muôn kiểu pha trò của các cư dân hệ mặt trời
 Lướt ván y như thật.
Muôn kiểu pha trò của các cư dân hệ mặt trời
 Tầng 2 ở đâu?
Muôn kiểu pha trò của các cư dân hệ mặt trời
 Tại xe bus hết chỗ ngồi.
Muôn kiểu pha trò của các cư dân hệ mặt trời
 Ăn chơi sợ gì mưa rơi.
Muôn kiểu pha trò của các cư dân hệ mặt trời
 Muôn kiếp là FA.
Muôn kiểu pha trò của các cư dân hệ mặt trời
 Cười lên nào.

Muôn kiểu pha trò của các cư dân hệ mặt trời